top of page


BREDE STROOM
 

SvD_Absoluut_Agion_VBS Lutgardis Etterbeek-8MF.jpg

“De brede stroom” campus bestaat uit een kinderdagverblijf, IBO en kleuter- en lagere school. Tegen de bestaande Lutgardisschool werd een nieuwe vleugel aangebouwd voor uitbreiding van de kleuter- en basisschool. Bovenaan zijn vier leslokalen voor de basisschool en op de laagste verdiepingen bevindt zich het kinderdagverblijf. Het circulaire gevelontwerp vertaalt de innerlijke beleving en gebruik van het gebouw naar zijn omgeving: achter de luchtbellen zijn de speelse leslokalen van de kinderen gehuisvest. De houten lamellen vormen de gouden kroon van ‘De Kollebloem’. De aanplanting van een rij bomen vanaf de straat tot midden in het binnengebied, zorgt voor de groene inbuffering van de kinderwereld. Alles ademt een aangename en recreatieve oase uit. De binnenspeelplaats is een avontuurlijke beleving en een nieuwe groene long in de grote stad. Alles werd op maat van de kinderen gebracht. Binnen in het gebouw ontstaat een avontuurlijke, speelse en variërende wandeling met frisse kleuren en tekeningen, kortom een aangename kinderwereld om het hele jaar door een ontspannende en stimulerende onderwijsbeleving aan te bieden. De school werd met dit project eveneens uitgebreid met 8 klassen en een polyvalente zaal voor kinderen van het 3e tot het 6e leerjaar, dit om tegemoet te komen aan de capaciteitsproblematiek alsook te beantwoorden aan de hedendaagse noden qua comfort in relatie tot een stimulerende leeromgeving. Het voormalig kinderdagverblijf werd dmv een zeer grondige renovatie omgevormd tot passief basisschool. Het gebouw is gelegen binnen een gesloten bouwblok, achteraan uitgevend over een tuin. De bestaande volumetrie werd maximaal behouden en bovendaks opgetopt om plaats te bieden aan een extra klaslokaal en vergaderruimten. De bestaande terrassen aan de straatzijde werden integraal ingepakt en toegevoegd aan de klassen waardoor extra nuttige ruimte ontstaat en in de voorgevel een drie verdiepen hoge erker komt.

De "Brede Stroom" campus consists of a daycare, IBO and kindergarden and primary school. A new wing was built against the existing Lutgardis school to extend the nursery and primary school. At the top are four classrooms for the primary school and on the lowest floors the daycare. The circular façade design translates the inner experience and use of the building to its surroundings: behind the air bubbles, the children's playful classrooms are housed. The wooden slats form the golden crown of 'De Kollebloem'. A row of trees from the street to the middle of the inner area, provides the green buffering of the children's world. Everything exudes a pleasant and recreational oasis. The indoor playground is an adventure experience and a new green lung in the big city. Everything was tailored for the children. Inside the building, an adventurous, playful and varying walk with fresh colours and drawings is created, in short a pleasant world for children to offer a relaxing and stimulating educational experience all year round. With this project, the school was also extended with 8 classrooms and a multifunctional hall for children from the 3rd to the 6th grade, in order to meet a capacity issue as well as the contemporary needs for comfort in relation to a stimulating learning environment. The former crèche was transformed into a passive primary school through a very thorough renovation. The building is located within a closed building block, overlooking a garden at the back. The existing volume was retained as much as possible and topped off to provide space for an extra classroom and meeting rooms. The existing terraces on the street side were completely packed up and added to the classrooms, creating extra useful space and a three-storey high bay window in the front façade.

 

Locatie            

Opdrachtgever

   

 

x

Etterbeek

VZW Sint-Goedele Brussel

 

IR stabiliteit

IR technieken

 

Deflander

TECH3

bottom of page