top of page


BUIZEGEMHOF
 

DIW EDEGEM - straatgevel kopiëren.png

Dit nieuwbouwproject is gelegen in de verkaveling ‘Buizegemhof’ te Edegem. De vraag om 11 sociale wooneenheden te voorzien op een noord-zuid georiënteerde perceel resulteert in een schema van 4 doorzonwoningen per niveau en op het gelijkvloers 3 doorzonwoningen en een gemeenschappelijke inkomzone. Elk éénslaapkamerappartement geniet aan de voorzijde van een ruim, drempelloos toegankelijk terras. Alle woningen zijn toegankelijk via een geanimeerde toeganszone die het openbare domein aan de voorgevel verbindt met de geeenschappelijke private tuin achteraan. De gemeenschappelijke toegangszone wordt voorzien van een fietsenstalling, berging en zitelement. Op de grens tussen de inkomzone en de tuin wordt de toegang naar de appartementen uitgewerkt in een open gaanderijstructuur voorzien met trap en lift. Het basisconcept van dit project resulteert in een structureel eenvoudig principe: dragende wanden om de woning van voor- naar achtergevel, die de vloerplaten dragen. Dit wordt herhaald op elk niveau. Gezien de maximale prefabricatie en beperkte CO2 emmissie wordt er geopteerd om deze dragende structuur uit te voeren in CLT. Binnen deze structureel eenvoudige modules worden de gevels zowel aan de voor-als achterzijde uitgewerkt in lichte niet-dragende structuren uit houtskeletwanden afgewisseld met buitenschrijnwerk. Door toedoen van een eenvoudige structuurprincipe en heldere planindeling, zijn verschillende materiaalkeuzes mogelijk. Wanneer de voorkeur uitgaat naar een lichte structuur zoals houtskeletbouw of CLT, kan de gevel afgewerkt worden in houten planchetten op geprofileerde golfplaten gezien de eenvoudige montage/demontage. Dit is te overwegen in functie van hergebruik en circulair bouwen.

This new construction project is located in the 'Buizegemhof' allotment in Edegem. The request to provide 11 social housing units on a north-south oriented plot results in a scheme of 4 duplex apartments per level and on the ground floor 3 duplex apartments and a communal entrance area. Each one-bedroom apartment enjoys a spacious, barrier-free accessible terrace to the front. All apartments are accessed via an animated access zone that connects the public domain at the front to the communal private garden at the rear. The common entrance zone will be equipped with a bicycle storage, storage and seating element. At the border between the entrance zone and the garden, the access to the apartments will be elaborated in an open gallery structure provided with stairs and elevator. The basic concept of this project results in a structurally simple principle: load-bearing walls around the house from front to back façade, supporting the floor slabs. This is repeated at each level. Given the maximum prefabrication and limited CO2 emissions, it is opted to perform this load-bearing structure in CLT. Within these structurally simple modules, the front and rear facades are elaborated in light non-load-bearing structures of timber frame walls alternated with exterior joinery. Due to a simple structural principle and clear plan layout, different material choices are possible. If a light structure such as wood frame or CLT is preferred, the façade can be finished in wood planchets on profiled corrugated sheeting given the ease of assembly/dismantling. This can be considered in function of reuse and circular construction.

 

Locatie

Opdrachtgever

 

Edegem

De Ideale Woning cv

Renders by Atelier MA+P

bottom of page