top of page


CEPOS
 

H1.jpg

Het Centrum voor Epilepsie en Psycho-Organische Stoornissen (CEPOS) is een tweefasig project, waarbij in een eerste fase bestaande paviljoenen zowel energetisch als structureel werden gerenoveerd. In een tweede fase werd een nieuwe vleugel aan het project toegevoegd, waarin alle ontbrekende functies zitten ver vat om van CEPOS een instituut van de toekomst te maken. Deze opdracht bleek een enorme uitdaging gezien de zéér korte termijn waarbinnen het project moest worden ontworpen, vergund en opgeleverd. Bovendien moest zowel voor de functionele organisatie als voor de technische uitrusting al tijdens fase I rekening gehouden worden met de noden van het nog onbestaande nieuwbouw paviljoen uit fase II. Op de gelijkvloerse verdieping werden eerder publieke functies voorzien met een centraal gelegen, dubbelhoge onthaalruimte, administratieve functies en gespreksruimten. Op niveau +1 zijn de meer academische functies gelegen met onder meer een auditorium, seminarielokalen en onderzoeksruimten. Op het dak bevindt zich een buitenauditorium met een prachtig zicht over het park, als een verborgen eyecatcher met zijn witte stalen luifel en witte architectuur. Net zoals in de eerste fase werd ook in de nieuwbouwvleugel sterk ingezet op energetische innovatie. De vloerplaten werden voorzien van betonkernactivering en vloer verwarming, die wordt gevoed vanuit het BEO-veld in de omliggende tuin. De gevels worden gekenmerkt door thermowood gevelplanken en wit, aluminium schrijnwerk. Door de sterk verschillende articulatie van de gevels horen beide fasen architecturaal duidelijk bij elkaar, maar manifesteren ze zich elk als hun eigen entiteit.

The Centre for Epilepsy and Psycho-Organic Disorders (CEPOS) is a two-stage project, in which existing pavilions were renovated in a first phase, both energetically and structurally. In a second phase, a new wing was added to the project, in which all missing features were included to turn CEPOS into an Institute of the future. This command turned out to be a huge challenge given the very short period of time within which the project had to be designed, licensed and delivered. In addition, the needs of the still non-existent new Pavilion of phase II had to be taken into account, both for the functional organization as well as the technical set-up during phase I. On the ground floor, previously public functions were given a centrally located double high reception area, administrative functions and discussion areas. The more academic functions are located on level + 1, including an auditorium, seminar rooms and research rooms. There is an outdoor auditorium on the rooftop with a magnificent view over the park, a hidden eye-catcher with its white steel canopy and white architecture. Just like the first phase, the new wing was also strongly aimed at energetic innovation. The floor slabs were fitted with concrete core activation and floor heating that is fed from the BEO field in the surrounding garden. The façades are characterized by thermal wood façade boards and white aluminium joinery. The strongly differing articulation of the façades ensures both phases fit together, but each clearly manifest itself architecturally as its own identity.

 

Locatie            

Opdrachtgever

 

Duffel

vzw Emmaüs

    

 

IR stabiliteit

IR technieken

 

Jo Deflander Ir.-Architect bvba

CES nv

    

Photography Van Huffel

bottom of page