top of page


DE PELGRIM
 

H2.jpg

Toen de oude pastorijsite in het centrum van Scheldewindeke, een deelgemeente van Oosterzele, vrijkwam, werd een wedstrijd uitgeschreven om te onderzoeken hoe men de dorpskern kon verdichten. Daarbij was het essentieel dat actoren met diverse achtergronden en verschillende leeftijdscategorieën konden worden opgevangen in een omvangrijk, sociaal project. Door het grote niveauverschil op de site werd in eerste instantie de keuze gemaakt om al het ‘utilitaire’ ondergronds te voorzien zodat er bovengronds plaats werd geruimd voor een speels, sociaal gebeuren. Daarbij werd een ‘campusmodel’ geïmplementeerd, waarbij langgerekte gebouwen worden ingeplant in een groene omgeving. Het langgerekte refereert aan de ‘linten’ van het bestaande weefsel, de schaal van de gebouwen vormt de visuele overgang naar de lagere bebouwing aan de voet van de site. Door natuurlijke materialen, die verwijzen naar de pastorij, te koppelen aan een spel van diepte en massiviteit in de gevels, werd een project gerealiseerd dat op een interessante manier de dialoog aangaat met zijn omgeving. Hier voor werd een afwisseling van lichte en donkere baksteen aan de basis gecombineerd met cederhout als bekroning van de penthouses.

When the old presbytery site in the center of Scheldewindeke, a borough of Oosterzele, became vacant, a competition was launched to investigate how to make the village center more compact. In doing so, it was essential that actors from diverse backgrounds and different age groups could be accommodated in a comprehensive, social project. Because of the large level difference on the site, the initial choice was made to provide all of the "utilitarian" underground so that space was made above ground for a playful, social event. In doing so, a "campus model" was implemented, in which elongated buildings are implanted in a green environment. The elongation refers to the 'ribbons' of the existing fabric, the scale of the buildings forming the visual transition to the lower buildings at the foot of the site. By linking natural materials, which refer to the vicarage, with a play of depth and massiveness in the facades, a project was realized that enters into dialogue with its surroundings in an interesting way. For this, an alternation of light and dark brick at the base was combined with cedar wood to crown the penthouses.

 

Locatie

Opdrachtgever

 

Scheldewindeke

Solva i.s.m. Merelbeekse Sociale Woningen

 

IR stabiliteit

IR technieken

 

S.C.E.S. nv

Studiebureau R Boydens  

Photography Dieter Van Caneghem

bottom of page