top of page


ECOWIJK DE VLOEI
 

Appartementen Aurorastraat Ieper-020.jpg

De site is is gelegen aan de rand van de nieuwe ecologische woonwijk De Vloei te Ieper en de bestaande woonwijk aan Hovelandpark, die gemengd is opgebouwd uit appartementsgebouwen en individuele kavels. Deze kant van de wijk de Vloei wordt voor autoverkeer ontsloten via de Meenseweg. Het terrein zelf betreft een dubbel hoekperceel dat zuidelijk grenst aan woningen van de iets hoger gelegen verkaveling en in de andere richtingen kijkt op de nieuwe ecowijk waar het zelf deel van vormt. Op die manier is deze site als het ware een kopperceel dat voor een deel het gezicht en de overgang van de nieuwe wijk vormt, hetgeen de nodige aandacht mag krijgen in het ontwerp. Het type van de dubbele Urban villa die hier stedenbouwkundig is vooropgesteld is het ideale uitgangspunt om deze doelstellingen te realiseren.

The site is located on the edge of the new ecological residential area De Vloei in Ypres and the existing residential area on Hovelandpark, which is mixed apartment buildings and individual plots. This side of the De Vloei district is accessed for vehicular traffic via the Meenseweg road. The site itself concerns a double corner parcel that borders to the south with houses of the slightly higher subdivision and looks in the other directions on the new eco-neighborhood of which it is itself a part. In this way, this site is a headplot that partly forms the face and transition of the new district, which may be given due attention in the design. The type of double Urban villa that has been urbanized here is the ideal starting point to realize these objectives.

 

Locatie

Opdrachtgever

 

Ieper

cvba Ons Onderdak

    

 

IR stabiliteit

IR technieken

 

STABEX bvba

KR engineering    

Photography Van Huffel

bottom of page