top of page


MODELWIJK
 

2014_Modelwijk 16-17_0501 (c) Bart Heijnens (10) kopiëren.jpg

​Het “Modelwijk” project omvat de opmaak van een masterplan en de renovatie van een sociale woonwijk van ca. duizend woningen voor de Lakense Haard en de BGHM. De wedstrijd die hiervoor werd uitgeschreven, had als doel de ontwikkeling van een visie voor de herwaardering van de Modelwijk aan de Heizel te faseren over meer dan tien jaar. Daartoe werd een college van architecten met ingenieurs, landschapsarchitecten en raadgevers aangesteld (oa. Daidalos, KUL en Wessel de Jonge architecten bna). Er werd ook uitgebreid gepolst naar de verwachtingen van de bewoners en bevoorrechte getuigen vooraleer het ontwerp uit te werken. Het updaten naar actuele technische eisen en plannormering van de woningen is voorzien in meerdere fasen. Er werd met de uitvoeringsfase van de gebouwen die dateren van 1972 gestart, later volgen de architectonisch meer waardevolle gebouwen uit 1958. Er is bij de renovatie gekozen om opnieuw tot een coherent totaalbeeld te komen, zoals oorspronkelijk bedoeld door het zeskoppige architectencollege. Dat team bestond oa. uit architect en stedenbouwkundige Renaat Braem (1910-2001), en was van 1958 tot 1972 op de wijk actief. De beheerders wensen bij de huidige renovatie van de woningen eveneens de kleinschalige publieke functies die reeds ten dele aanwezig waren te activeren: kantoren, restaurant, cultuur, kinderkribbe, sportvoorziening. Een vernieuwde omgevingsaanleg met herstel van vele oorspronkelijke basiselementen, zal de renovatie volledig maken.

The “Modelwijk” project includes the layout of a master plan and the renovation of a social housing community of about a thousand homes for the Foyer Laekenois and BGHM. The competition brief was to develop a vision for the phased revaluation of the Modelwijk district Heysel, spread over more than a decade. A committee of architects and consultants ranging from engineers to landscape architects was appointed to oversee the project (Daidalos, KUL and Wessel de Jonge architecten bna). Extensive consultation – inquiring after the expectations of local residents and privileged witnesses – was done before the team started working out the design. Updating the existing housing infrastructure to current technical requirements and plan normalization was spilt up in several phases. The first phase consisted of upgrading the buildings dating back to 1972. In a later phase, the more architecturally valuable buildings from 1958 will be taken under re-construction. A secondary, but nonetheless vital, requirement for this large scale upgrade at Modelwijk, was activating partially existing small-scale public functions and introducing additional ones such as offices, restaurants, cultural buildings, children’s day care centres and sport facilities. The main focus of this project is to re-establish a coherent overall identity, as originally intended by the six-member modernist architect college. The ‘original six’ consisted – among others – of renowned architect and urbanist Renaat Braem (1910-2001), active in the Heysel district from 1958 to 1972. Completing this extensive, long-term renovation will be revamping Modelwijk’s surroundings by introducing original, basic elements from the modernist era.

 

Locatie            

Opdrachtgever

                

 

Laken

Lakense Haard i.s.m. BGHM

 

IR stabiliteit

IR technieken

I.s.m.

 

Arcadis - Constructor - Establish

ESSA - Atelier T

Photography Bart Heijnens

bottom of page