top of page


MOLENVELD
 

H3.jpg

Centraal in de gemeente Herent, op wandelafstand van het treinstation en op een boogscheut van Leuven, bevindt zich de site Molenveld. Hier wordt Herent fors uitgebreid met een verkaveling die wordt vormgegeven als een woonpark. ​ Dit project voorziet 80 sociale huurappartementen ondergebracht in 3 gebouwen op een vierkante kavel aan de rand van de site. De groene tussenruimte gaat over in het woonpark. Ondergronds zijn de gebouwen verbonden door een bewonersparking, zo blijft het maaiveld gericht op voetgangers en fietsers en kan er optimaal vergroend worden. Het beeldkwaliteitsplan legt een massieve gevelarticulatie op met baksteen waar houten gevelpanelen aan toegevoegd wordt. De drie gebouwen gaan in dialoog met elkaar door het gebruik van verschillende soorten baksteen en het spel van voegen en verbanden, toch blijft er een zekere eenvormigheid bewaard. De combinatie van zwarte raamkaders en verwerking van hout in het bakstenen gevelgeheel brengen een ritmiek in de gevel. Er is gekozen voor lokale materialen om de ecologische impact van het gebouw zo klein mogelijk te houden.

Centrally located in the municipality of Herent, within walking distance of the train station and a stone's throw from Leuven, is the Molenveld site. Here Herent is being substantially expanded with a subdivision designed as a residential park. This project provides 80 social rental apartments housed in 3 buildings on a square plot on the edge of the site. The green space in between merges into the residential park. Underground, the buildings are connected by a resident's parking, so the ground level remains oriented to pedestrians and cyclists and can be optimally greened. The image quality plan imposes a massive façade articulation with brick to which wooden façade panels are added. The three buildings dialogue with each other through the use of different types of brick and the play of joints and dressings, yet a certain uniformity is maintained. The combination of black window frames and incorporation of wood into the brick façade ensemble bring a rhythm to the façade. Local materials were chosen to minimize the ecological impact of the building.

 

Locatie

Opdrachtgever

 

Herent

Volkswoningbouw cvba

    

 

IR stabiliteit

IR technieken

 

Jo Deflander

Studiebureau Bogaerts         

Photography Van Huffel

bottom of page