top of page


OUDSTRIJDERSSTRAAT
 

H4.jpg

Het project omvat drie volumes die zijn ingeplant rondom een publiek toegankelijk centraal binnenplein in kiezels met enkele beplante heuveltjes en banken. Drie ontsluitingen voor voetgangers lopen langs het binnenplein en doorbreken de haag aan de straatzijde. Twee bouwvolumes bevatten twee woningen op het gelijkvloers, geschikt voor mindervalide, en twee op de verdieping. Een derde bouwvolume telt één woning op de gelijkvloers en één op de verdieping. De bouwvolumes worden gedraaid of gespiegeld om zo een perfecte oriëntatie te bekomen. Iedere woning heeft een eigen voordeur aan het plein. De woningen op de verdieping hebben een inpandig terras. Binnen één bouwblok zijn de grondplannen volgens zelfde principe opgebouwd, maar de leefruimten worden telkens in een andere richting gedraaid om een goede oriëntatie van de terrassen te verkrijgen. De tuinbergingen worden ondergebracht in twee volumes die de tuinen van de woningen op niveau 0 afschermen van de parking en de petanquebaan.

The project includes three volumes planted around a publicly accessible central gravel courtyard with some planted mounds and benches. Three pedestrian accesses run along the courtyard and break the hedge on the street side. Two building volumes contain two dwellings on the ground floor, suitable for the disabled, and two on the first floor. A third building volume contains one dwelling on the ground floor and one on the first floor. The building volumes are rotated or mirrored to achieve a perfect orientation. Each dwelling has its front door on the square. The houses on the first floor have an indoor terrace. Within one building block, the floor plans are built according to the same principle, but the living spaces are each turned in a different direction to obtain a good orientation of the terraces. The garden sheds are housed in two volumes that separate the gardens of the houses on level 0 from the parking lot and the petanque court. ​

 

Locatie

Opdrachtgever

 

Herent   

Volkswoningbouw bvba

 

IR stabiliteit

IR technieken

 

Paridaens Ingenieurs bv bvba

Ingenieursbureau D'hondt bvba & VERde

  

Photography Dieter Van Caneghem

bottom of page