top of page


PRINS REGENT FASE 1
 

AtelierMA+P_PrinsRegentplein_JolienFagard_001 kopiëren.jpg

In het voorjaar van 2014 schreef Dijledal een wedstrijd uit ter vervanging van 2 sterk verouderde woonblokken met commerciële ruimte aan het Prins Regentplein te Kessel-Lo. Onze visie – een duurzame, hedendaagse versie van de Casablanca-iconen met een dynamische mix aan woontypologieën en commerciële functies – leverde ons de eerste plaats op. Het project telt 56 wooneenheden verdeeld over 2 compacte volumes die het plein flankeren en voorzien van een frisse, nieuwe identiteit. De sokkel van het grootste gebouw wordt transparant gearticuleerd en contrasteert met de massiviteit van de witte baksteen die in beide volumes wordt toegepast. Er wordt een grote ondergrondse parking toegevoegd zodat het plein maximaal kan worden benut door voetgangers en fietsers. Naast een maximale bereikbaarheid wordt ook gestreefd naar een maximale individuele privacy die hand in hand gaat met sociale interactie tussen de bewoners. Duplextypes worden geschakeld aan een passerelle die slechts op 1 niveau bereikbaar is. Zo wordt inkijk en collectieve circulatie tot een minimum beperkt en wordt elk appartement een doorzonwoning. Net zoals de passerelle wordt ook leefruimte en terras in alle woningen aan de pleinzijde voorzien, waardoor een interessante relatie ontstaat tussen het leven van de bewoners en het leven op het plein.

Spring 2014 – Dijledal decided to formulate a competition brief to reconvert two antiquated social housing blocks known as ‘Casablanca’, located round ‘Prins Regentplein’ on the eastside of Leuven. Our vision – to create a durable, contemporary version of the white social housing icons with a dynamic mix of typologies and commercial spaces – resulted in a first prize win. The project consists of 56 housing units divided over 2 compact volumes flanking the square and infusing it with a fresh new identity. The base of the largest volume will have a transparent feel in order to create lightness, contrasting with the solidity of the white brick making up the rest of the building. A large underground car park helps vacating the square from stationary vehicles, maximising the use of public space for bike riders and pedestrians. Aside from accessibility being a core focus; maximising the individual privacy without entirely losing social interaction between the residents was also a main concept in developing the project. Duplex apartments have their entries linked to a footbridge that is only accessible on a single level. This prevents unwarranted insight into private areas and reduces collective circulation to a minimum. It also makes each housing unit have two opposing facades, which is beneficial for daylight entry. Positioning the footbridge as well as all living spaces and terraces towards the square, creates an interesting dynamic between life inside the building and life in the public realm.

 

Locatie            

Opdrachtgever      

 

Kessel-Lo

Dijledal

 

IR stabiliteit

IR technieken

 

BAS

Botec

  

Photography Jolien Fagard

bottom of page