top of page


SHAPE
 

DDS_Shape_G_Maisons_Entrees_800_1.0.jpg

De site van SHAPE ten noorden van het stadscentrum van Bergen bevat naast het hoofdkwartier van het Geallieerd Commando van NAVO-operaties, ook 600 woningen. Er wonen 28 verschillende nationaliteiten samen op een groen terrein dat een echt dorp vormt. Deze voorzieningen werden in de jaren 60 zeer snel opgetrokken, maar zijn inmiddels verouderd en voldoen niet langer aan de hedendaagse normen en het huidige comfort.

The SHAPE site north of downtown Bergen contains 600 housing units in addition to the headquarters of the Allied Command of NATO Operations. Twenty-eight different nationalities live together on a green site that forms a real village. These facilities were built very quickly in the 1960s, but are now obsolete and no longer meet today's standards and comforts.

 

Locatie            

Opdrachtgever

 

Bergen

FOD Financiën

 

i.s.m.

 

DDS+, AXIhome, ARCHIWINDx

  

Renders by PIXELLAB

bottom of page