top of page


TRANSFO
 

H1.jpg

Een smal, langwerpig braakliggend terrein aan de rand van een historische industriële site “Transfosite” in Zwevegem wordt herbestemd tot een rustige, groene woonzone met een mix van 14 woningen en 10 appartementen, in het kader van een breder herbestemmings– en opwaarderingsproject. Er zijn 3 duidelijke bewegingen qua inplanting : 1. Vervolledigen van de P. Ferrardstraat, 2. Een langgerekt volume als nieuwe façade voor de Transfostraat en 3. Twee overgangsvolumes naar het achterliggende weefsel. ​ De configuratie van de volumes heeft een uitgesproken identiteit die gebaseerd is op voorkomende typologieën uit de omgeving. Daarenboven werd de footprint gereduceerd en de groene open ruimte gemaximaliseerd. Het project refereert op een hedendaagse manier naar het industriële verleden en wordt opgeladen met allerlei duurzame concepten die het geheel tot een sterke speler maakt in een nieuw te ontwikkelen zone.

A narrow, elongated wasteland on the edge of a historic industrial site "Transfosite" in Zwevegem is being redeveloped into a quiet, green residential zone with a mix of 14 houses and 10 apartments, as part of a broader redevelopment and upgrading project. There are 3 clear movements in terms of implantation: 1. Completing the P. Ferrard street, 2. An elongated volume as a new façade to the Transfo street and 3. Two transitional volumes to the underlying fabric. ​ The configuration of the volumes has a distinct identity based on common typologies from the surroundings. In addition, the footprint was reduced and the green open space was maximized. The project refers in a contemporary way to the industrial past and is charged with all kinds of sustainable concepts that make it a strong player in a new zone.

 

Locatie            

Opdrachtgever    

 

Zwevegem

Eigen Haard cvba-so

 

IR stabiliteit

IR technieken

 

STABILIS ingenieursbureau nv

BOTEC studiebureau nv

   

 

 

Photography Jolien Fagard

bottom of page